Hem birincil hem de ikincil paketlemelerde kullanılan robotik uygulamalar her geçen gün artmaktadır. Ayrıca robotlar tüm gıda ve hijyen endüstrilerinde aktif olarak rol almaktadır. Hassas, hızlı ve güvenilir üretim, bilindiği gibi robotların başlıca avantajlarındandır.

Bu nedenle DP, robotik uygulamaları kullanarak makine teknolojisini daha esnek ve hareketli bir şekle dönüştürebilmektedir. Teknolojimizi bu anlayışa ulaştırarak, müşterilerimiz için nitelikli ve üretken çözümler sunabiliceğimizi düşünüyoruz. Kapak  takma sistemleri ile başlayarak, yakında makine sektörünün diğer alanlarında da robotik uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz.